loadingimg

Wczytuję dane...
Regulamin

 

 

            Regulamin Księgarni Internetowej Bona obowiązujący od 25 grudnia 2014 r.

(Uwaga : w stosunku do transakcji zawartych przed dniem 25.12.2014 r. obowiązuje dotychczasowy regulamin dostępny na stronie www.bonamedia.pl

 

Księgarnia Internetowa Bona działająca po adresem internetowym www.bonamedia.pl jest prowadzona przez Bona Media Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Kanonicza 11, 31-002 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296526 z kapitałem zakładowym 50.000 zł opłaconym w całości, NIP 676-236-53-12, REGON 120587848.

 

Składanie i realizacja zamówień

1.  Księgarnia prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Do korzystania z Księgarni wymagany jest dostęp do sieci Internet, posługiwanie się przeglądarką stron www oraz programem obsługującym pocztę elektroniczną, a także posiadanie adresu e-mail.

2.  Zamówienia Klientów przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.bonamedia.pl, na której to stronie znajdują się m.in. informacje dotyczące towarów sprzedawanych przez Księgarnię Internetową Bona.

3.  Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. W dni robocze w godzinach 10-17 zamówienia składać można również telefonicznie, pocztą elektroniczną lub korzystając z komunikatora internetowego Gadu-Gadu. Wszystkie dane kontaktowe znajdują się na stronie: „http://www.bonamedia.pl/kontakt” oraz w prawym dolnym rogu na każdej stronie Księgarni Internetowej Bona.

4.  Aby złożyć zamówienie klient nie musi się rejestrować, konieczne jest podanie niezbędnych dla realizacji zamówienia danych oraz akceptacja regulaminu.

5.  Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie go (opcja „wyślij”) na adres www.bonamedia.pl.

6.  W formularzu zamówienia Klient wskazuje:

o  dane osobowe Klienta, adres dostawy i adres na fakturze,

o  zamawiany towar - co najmniej jedną pozycję wraz z ceną i symbolem,

o  sposób dostawy,

o  formę płatności

o  numer telefonu

o  dodatkowe informacje na temat zamówienia można dopisać w rubryce: UWAGI.

7.  Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.

8.  Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje automatyczną odpowiedź potwierdzającą jego złożenie. Księgarnia Internetowa zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia złożenia zamówienia.

9.  W przeciągu 24 godzin (dni robocze) od momentu potwierdzenia złożenia zamówienia przeprowadzana jest jego weryfikacja, w ramach której ustalane są szczegóły dostarczenia przesyłki. Weryfikacja odbywa się telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail.

10.Zamówienie jest realizowane na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

 

Terminy i formy realizacji zamówienia

1.  Przy każdym towarze podany jest orientacyjny termin realizacji zamówienia, liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówionych towarów z Księgarni Internetowej, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze. Zamówienie przez Klienta towarów o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówienia tj. po upływie najdłuższego czasu realizacji z podanych lub w partiach − w zależności od terminu dostępności towaru. Każdorazowo Klient ma prawo decydowania o łącznym bądź rozdzielnym sposobie realizacji zamówienia.

2.  Zamówione towary mogą być dostarczone na terenie Polski według wyboru Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej, paczkomatów InPost lub firmy kurierskiej, na wskazany przez Klienta adres.

3.  Termin dostarczenia zamówionych towarów pod adres krajowy za pośrednictwem Poczty Polskiej od momentu wysyłki wynosi ok. 3 - 5 dni roboczych, za pośrednictwem firmy kurierskiej ok. 1 - 2 dni roboczych, za pośrednictwem paczkomatów InPost ok.2 dni roboczych.

4.  Zamówienie poza terenem Polski jest dostarczane Pocztę Polską lub firmę kurierską, przy czym Klient ponosi całkowite koszty tej przesyłki.

5.  Odbioru zamówionego towaru można dokonać także po potwierdzeniu telefonicznym lub e-mailowym w siedzibie Księgarni Internetowej Bona w Księgarni Bona na ul. Kanoniczej 11 w Krakowie od poniedziałku do piątku w godzinach 10-19, w sobotę i niedzielę w godzinach 11-19.

 

Ceny, formy płatności

1.  Wszystkie ceny towarów znajdujących się w ofercie Księgarni Internetowej podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny zamieszczone przy towarze nie uwzględniają kosztów przesyłki.

2.  Wysokości zryczałtowanych kosztów przesyłki podane są w zakładce wysyłka.
Księgarnia Internetowa może w ramach promocji zawiesić pobieranie zryczałtowanej opłaty, umieszczając stosowną informację na stronie internetowej www.bonamedia.pl

3.  Księgarnia Internetowa zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Księgarni oraz wprowadzania nowych towarów.

4.  Płatność za zamówiony towar może nastąpić według wyboru klienta:

o  pobraniem przy odbiorze towaru,

o  kartą płatniczą,

o  przelewem internetowym lub tradycyjnym na rachunek Księgarni Internetowej,

o  gotówką lub kartą płatniczą w siedzibie Księgarni ul. Kanoniczej 11 w Krakowie.

5.  Realizacja zamówienia zostaje rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Księgarni Internetowej (w przypadku płatności przy odbiorze) lub po otrzymaniu przez Księgarnię Internetową potwierdzenia o poprawnym wykonaniu płatności (w przypadku płatności kartą kredytową, przelewem elektronicznym lub przelewem bankowym).

6.  Każda transakcja potwierdzana jest paragonem dołączanym do przesyłki. Faktura VAT wystawiana jest, gdy w formularzu zamówienia została wpisana nazwa Klienta oraz NIP, lub na życzenie Klienta wysyłana jest w terminie późniejszym.

 

Reklamacje

Dokładamy wszelkich starań, aby w pełni sprostać oczekiwaniom Naszych Klientów. Zobowiązujemy się dostarczyć zamówione towary bez wad. Nie możemy niestety wykluczyć pomyłek lub uszkodzenia towaru.  Jeśli zatem na przykład:

·         przysłany towar nie jest zgodny ze złożonym zamówieniem (np. niezgodność tytułów lub ilości egzemplarzy),

·         w książce występują błędy drukarskie (np. brakujące lub puste strony) lub doszło do uszkodzeń mechanicznych podczas transportu, lub w innych wypadkach uzasadniających reklamację

to Kupujący może złożyć  reklamację pod adresem:  reklamacje@bonamedia.pl.  lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy w Krakowie, ul. Kanonicza 11, 31-002 Kraków lub telefonicznie pod numerem 12  430 52 22.

Prosimy o wskazanie w reklamacji :     

·         daty zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji ( otrzymania książki),

·         przedmiotu reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

·         wszelkich okoliczności uzasadniających reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagać będą uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.


Prawo Kupującego do odstąpienia od umowy.

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy kupna bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Aby odstąpić od umowy , należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: :  reklamacje@bonamedia.pl.  Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres Księgarnia Bona ul. Kanonicza 11, 31-002 Kraków.

Należność za towar zostanie zwrócona w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania towaru.

 

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadku użycia, skopiowania lub zniszczenia towaru a w przypadku nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu lub naruszeniu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, a także w przypadku towarów z katalogu zagranicznego sprowadzonych dla Klienta na zamówienie indywidualne (import docelowy).


Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):
[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych towarów],

Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]


Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Małopolskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie ul Wiślna 3,31-007 Kraków. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

 

Dane osobowe

1.  Zapewniamy Klientów, że przestrzegamy prawa do prywatności i ochrony ich danych osobowych zgromadzonych w trakcie współpracy. Przypominamy, że również od Państwa zależy skuteczność tej ochrony. Należy zawsze pamiętać o zachowaniu w tajemnicy posiadanych haseł i loginów.

2.  Księgarnia Internetowa gromadzi dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie niezbędnym do profesjonalnej obsługi w celach

·         realizacji transakcji, w tym pobrania pieniędzy oraz wysłania zamówionego towaru. Dane Klienta mogą w tym celu być przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążenia karty kredytowej lub internetowego konta bankowego. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu. Podanie tych danych jest niezbędne dla dokonania zakupu;

·         poprawy jakości świadczonych przez nas usług i dostosowania ich do potrzeb użytkowników;

·           organizowania konkursów;

·         rozsyłania do użytkowników newslettera zawierającego informacje na temat nowości, wydarzeń, promocji. (Klient jest pytany czy chce otrzymywać newsletter podczas rejestracji);3.  Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z wymogami polskiego prawa. 

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane Klientów mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych;
Gdy będą wymagały tego przepisy prawa, dane osobowe Klienta mogą być udostępnione organom wymiaru sprawiedliwości;

 

Gromadzenie informacji o użytkownikach

1.  Wszyscy użytkownicy Księgarni Internetowej mają możliwość zadawania pytań lub kontaktowania się z pracownikami Księgarni.. Księgarnia „Bona” przechowuje korespondencję z użytkownikami serwisu dla celów statystycznych oraz w celu jak najlepszej i najszybszej reakcji na pytania. W pewnych przypadkach, aby możliwe było udzielenie pełnej odpowiedzi na pytania użytkowników, ich adresy e-mailowe mogą zostać przekazane do naszych partnerów handlowych. Sytuacja taka może się zdarzyć na przykład przy negocjacji ceny i potrzebie określenia kosztów usługi.

2.  Klienci mogą odmówić zgody na wykorzystywanie przez Księgarnię danych osobowych dla celów marketingowych. Klientom przysługuje prawo wglądu do podanych przez siebie danych osobowych i do ich zmiany. W każdym momencie można wystąpić o wykreślenie danych z bazy Księgarni i o zaprzestanie ich dalszego wykorzystywania.

3.  Księgarnia Internetowa analizuje logi dostępowe z informacjami o numerze IP użytkowników. Informacje uzyskane w ten sposób wykorzystywane są w celach administracyjnych i do badań statystycznych.

4.  Księgarnia Internetowa nie zbiera danych osobowych od podmiotów trzecich, chyba że dane te są związane z realizacją umów i są przekazywane za zgodą zainteresowanych. Księgarnia nie wysyła masowej niezamówionej korespondencji, w szczególności o charakterze reklamowym. Księgarnia popiera wszelkie działania ograniczające zjawisko spamu w Internecie.

5.  Dane uzyskane przez Księgarnię dzięki wypełnieniu przez użytkownika zamówienia na newsletter, używane będą wyłącznie do wysyłania informacji o nowościach, usługach i promocjach. Członkowie list mailingowych mogą w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania listów elektronicznych przesyłanych przez Księgarnię .

 

Postanowienia ogólne

1.  Pragnąc zapewnić Państwu najwyższy standard usług, informujemy o możliwości kierowania opinii, pytań i sugestii pod adres: zamowienia@bonamedia.pl

2.  W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

3. Do umów zawartych przed dnia 25 grudnia 2014 r. mają zastosowanie przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz przepisy poprzedniego Regulaminu Księgarni Internetowej  dostępnego na stronie www.bonamedia.pl

3.  Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.

 

 

  
 

Regulamin Księgarni Internetowej Bona (Uwaga: regulamin obowiązuje w stosunku do umów zawartych przed dniem 25.12.2014 r. ) 

 

Księgarnia Internetowa Bona działająca po adresem internetowym www.bonamedia.pl jest prowadzona przez Bona Media Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Kanonicza 11, 31-002 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296526 z kapitałem zakładowym 50.000 zł opłaconym w całości, NIP 676-236-53-12, REGON 120587848.

 

Składanie i realizacja zamówień

1.  Księgarnia prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Do korzystania z Księgarni wymagany jest dostęp do sieci Internet, posługiwanie się przeglądarką stron www oraz programem obsługującym pocztę elektroniczną, a także posiadanie adresu e-mail.

2.  Zamówienia Klientów przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.bonamedia.pl, na której to stronie znajdują się m.in. informacje dotyczące towarów sprzedawanych przez Księgarnię Internetową Bona.

3.  Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. W dni robocze w godzinach 10-17 zamówienia składać można również telefonicznie, pocztą elektroniczną lub korzystając z komunikatora internetowego Gadu-Gadu. Wszystkie dane kontaktowe znajdują się na stronie: „http://www.bonamedia.pl/kontakt” oraz w prawym dolnym rogu na każdej stronie Księgarni Internetowej Bona.

4.  Aby złożyć zamówienie klient nie musi się rejestrować, konieczne jest podanie niezbędnych dla realizacji zamówienia danych oraz akceptacja regulaminu.

5.  Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie go (opcja „wyślij”) na adres www.bonamedia.pl.

6.  W formularzu zamówienia Klient wskazuje:

o  dane osobowe Klienta, adres dostawy i adres na fakturze,

o  zamawiany towar - co najmniej jedną pozycję wraz z ceną i symbolem,

o  sposób dostawy,

o  formę płatności

o  numer telefonu

o  dodatkowe informacje na temat zamówienia można dopisać w rubryce: UWAGI.

7.  Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.

8.  Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje automatyczną odpowiedź potwierdzającą jego złożenie. Księgarnia Internetowa zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia złożenia zamówienia.

9.  W przeciągu 24 godzin (dni robocze) od momentu potwierdzenia złożenia zamówienia przeprowadzana jest jego weryfikacja, w ramach której ustalane są szczegóły dostarczenia przesyłki. Weryfikacja odbywa się telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail.

10.Zamówienie jest realizowane na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

 

Terminy i formy realizacji zamówienia

1.  Przy każdym towarze podany jest orientacyjny termin realizacji zamówienia, liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówionych towarów z Księgarni Internetowej, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze. Zamówienie przez Klienta towarów o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówienia tj. po upływie najdłuższego czasu realizacji z podanych lub w partiach − w zależności od terminu dostępności towaru. Każdorazowo Klient ma prawo decydowania o łącznym bądź rozdzielnym sposobie realizacji zamówienia.

2.  Zamówione towary mogą być dostarczone na terenie Polski według wyboru Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej, paczkomatów InPost lub firmy kurierskiej, na wskazany przez Klienta adres.

3.  Termin dostarczenia zamówionych towarów pod adres krajowy za pośrednictwem Poczty Polskiej od momentu wysyłki wynosi ok. 3 - 5 dni roboczych, za pośrednictwem firmy kurierskiej ok. 1 - 2 dni roboczych, za pośrednictwem paczkomatów InPost ok.2 dni roboczych.

4.  Zamówienie poza terenem Polski jest dostarczane Pocztę Polską lub firmę kurierską, przy czym Klient ponosi całkowite koszty tej przesyłki.

5.  Odbioru zamówionego towaru można dokonać także po potwierdzeniu telefonicznym lub e-mailowym w siedzibie Księgarni Internetowej Bona w Księgarni Bona na ul. Kanoniczej 11 w Krakowie od poniedziałku do piątku w godzinach 10-19, w sobotę i niedzielę w godzinach 11-19.

 

Ceny, formy płatności

1.  Wszystkie ceny towarów znajdujących się w ofercie Księgarni Internetowej podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny zamieszczone przy towarze nie uwzględniają kosztów przesyłki.

2.  Wysokości zryczałtowanych kosztów przesyłki podane są w zakładce wysyłka.
Księgarnia Internetowa może w ramach promocji zawiesić pobieranie zryczałtowanej opłaty, umieszczając stosowną informację na stronie internetowej www.bonamedia.pl

3.  Księgarnia Internetowa zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Księgarni oraz wprowadzania nowych towarów.

4.  Płatność za zamówiony towar może nastąpić według wyboru klienta:

o  pobraniem przy odbiorze towaru,

o  kartą płatniczą,

o  przelewem internetowym lub tradycyjnym na rachunek Księgarni Internetowej,

o  gotówką lub kartą płatniczą w siedzibie Księgarni ul. Kanoniczej 11 w Krakowie.

5.  Realizacja zamówienia zostaje rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Księgarni Internetowej (w przypadku płatności przy odbiorze) lub po otrzymaniu przez Księgarnię Internetową potwierdzenia o poprawnym wykonaniu płatności (w przypadku płatności kartą kredytową, przelewem elektronicznym lub przelewem bankowym).

6.  Każda transakcja potwierdzana jest paragonem dołączanym do przesyłki. Faktura VAT wystawiana jest, gdy w formularzu zamówienia została wpisana nazwa Klienta oraz NIP, lub na życzenie Klienta wysyłana jest w terminie późniejszym.

 

Reklamacje

1.  Dokładamy wszelkich starań, aby w pełni sprostać oczekiwaniom Naszych Klientów. Nie możemy niestety wykluczyć pomyłek lub uszkodzenia towaru. Prosimy więc o kontakt pod adresem reklamacje@bonamedia.pl lub telefonicznie pod numerem 602 336 115 w ciągu 14 dni jeśli na przykład:

o  przysłany towar nie jest zgodny ze złożonym zamówieniem (np. niezgodność tytułów lub ilości egzemplarzy),

o  w książce występują błędy drukarskie (np. brakujące lub puste strony) lub doszło do uszkodzeń mechanicznych podczas transportu,

o  dostawa nie nastąpiła w odpowiednim terminie.

2.  Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Księgarnię przesyłki z reklamowanym towarem.

 

Prawo odstąpienia od umowy

1.  Zgodnie z Art.7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r. Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

2.  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadku użycia, skopiowania lub zniszczenia towaru a w przypadku nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu lub naruszeniu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, a także w przypadku towarów z katalogu zagranicznego sprowadzonych dla Klienta na zamówienie indywidualne (import docelowy).

3.  Zwroty prosimy kierować na adres: Księgarnia Bona ul. Kanonicza 11, 31-002 Kraków z dopiskiem „zwrot”. Użytkownik dokonuje zwrotu na swój koszt.

4.  Księgarnia zobowiązuje się zwrócić kwotę równą uiszczonej przez Klienta cenie towaru.

5.  Należności zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Koszty odesłania towaru nie podlegają zwrotowi.

 

Dane osobowe

1.  Zapewniamy Klientów, że przestrzegamy prawa do prywatności i ochrony ich danych osobowych zgromadzonych w trakcie współpracy. Przypominamy, że również od Państwa zależy skuteczność tej ochrony. Należy zawsze pamiętać o zachowaniu w tajemnicy posiadanych haseł i loginów.

2.  Księgarnia Internetowa gromadzi dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie niezbędnym do profesjonalnej obsługi w celach

o  realizacji transakcji, w tym pobrania pieniędzy oraz wysłania zamówionego towaru. Dane Klienta mogą w tym celu być przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążenia karty kredytowej lub internetowego konta bankowego. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu. Podanie tych danych jest niezbędne dla dokonania zakupu;

o  poprawy jakości świadczonych przez nas usług i dostosowania ich do potrzeb użytkowników;

o  organizowania konkursów;

o  rozsyłania do użytkowników newslettera zawierającego informacje na temat nowości, wydarzeń, promocji. (Klient jest pytany czy chce otrzymywać newsletter podczas rejestracji);

3.  Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z wymogami polskiego prawa. 
W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane Klientów mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych;
Gdy będą wymagały tego przepisy prawa, dane osobowe Klienta mogą być udostępnione organom wymiaru sprawiedliwości;

 

Gromadzenie informacji o użytkownikach

1.  Wszyscy użytkownicy Księgarni Internetowej mają możliwość zadawania pytań lub kontaktowania się z pracownikami Księgarni.. Księgarnia „Bona” przechowuje korespondencję z użytkownikami serwisu dla celów statystycznych oraz w celu jak najlepszej i najszybszej reakcji na pytania. W pewnych przypadkach, aby możliwe było udzielenie pełnej odpowiedzi na pytania użytkowników, ich adresy e-mailowe mogą zostać przekazane do naszych partnerów handlowych. Sytuacja taka może się zdarzyć na przykład przy negocjacji ceny i potrzebie określenia kosztów usługi.

2.  Klienci mogą odmówić zgody na wykorzystywanie przez Księgarnię danych osobowych dla celów marketingowych. Klientom przysługuje prawo wglądu do podanych przez siebie danych osobowych i do ich zmiany. W każdym momencie można wystąpić o wykreślenie danych z bazy Księgarni i o zaprzestanie ich dalszego wykorzystywania.

3.  Księgarnia Internetowa analizuje logi dostępowe z informacjami o numerze IP użytkowników. Informacje uzyskane w ten sposób wykorzystywane są w celach administracyjnych i do badań statystycznych.

4.  Księgarnia Internetowa nie zbiera danych osobowych od podmiotów trzecich, chyba że dane te są związane z realizacją umów i są przekazywane za zgodą zainteresowanych. Księgarnia nie wysyła masowej niezamówionej korespondencji, w szczególności o charakterze reklamowym. Księgarnia popiera wszelkie działania ograniczające zjawisko spamu w Internecie.

5.  Dane uzyskane przez Księgarnię dzięki wypełnieniu przez użytkownika zamówienia na newsletter, używane będą wyłącznie do wysyłania informacji o nowościach, usługach i promocjach. Członkowie list mailingowych mogą w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania listów elektronicznych przesyłanych przez Księgarnię .

 

Postanowienia ogólne

1.  Pragnąc zapewnić Państwu najwyższy standard usług, informujemy o możliwości kierowania opinii, pytań i sugestii pod adres: zamowienia@bonamedia.pl

2.  W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

3.  Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23 kwietnia 2010 r.