loadingimg

Wczytuję dane...
Polityka prywatności

Użytkownicy serwisu

Księgarnia Bona Media będąca właścicielem sklepu www.bonamedia.pl pragnie zapewnić użytkowników sklepu, iż przestrzega prawa do prywatności i ochrony danych. Osobom korzystającym z naszego serwisu zapewniamy ochronę danych zgromadzonych w trakcie współpracy i przypominamy, że od Państwa również zależy skuteczność tej ochrony. Należy zawsze pamiętać o zachowaniu w tajemnicy posiadanych haseł i loginów.

 

Gromadzenie danych

Księgarnia Bona Media gromadzi Państwa dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do profesjonalnej obsługi sklepu www.bonamedia.pl Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z wymogami polskiego prawa.

Cele, dla których Księgarnia Bona Media gromadzi dane osobowe:

  • realizacja transakcji, w tym pobrania pieniędzy oraz wysłania zamówionego towaru, Twoje dane mogą w tym celu być przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążenia Twojej karty kredytowej lub internetowego konta bankowego. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu. Podanie tych danych jest obowiązkowe jeżeli chcesz dokonać zakupu;
  • poprawa jakości świadczonych przez nas usług i dostosowanie ich do potrzeb użytkowników;
  • organizowanie konkursów;
  • rozsyłanie do użytkowników newslettera zawierającego informacje na temat nowości, wydarzeń, promocji. Zostaniesz zapytany czy chcesz otrzymywać Newsletter podczas rejestracji;
  • kontaktowanie się z użytkownikami, partnerami handlowymi oraz innymi osobami fizycznymi i prawnymi;
  • dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie;
  • w przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych;
  • w przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości;


Gromadzenie informacji o użytkowniku

Księgarnia „Bona" zbiera informacje o użytkownikach z następujących źródeł:

Formularz kontaktowy

Wszyscy użytkownicy sklepu www.bonamedia.pl mają możliwość zadawania pytań lub skontaktowania się z pracownikami Księgarni „Bona". Księgarnia „Bona" przechowuje korespondencję z użytkownikami serwisu dla celów statystycznych oraz w celu jak najlepszej i najszybszej reakcji na pytania. W pewnych przypadkach, aby możliwe było udzielenie pełnej odpowiedzi na pytania użytkowników, ich adresy e-mailowe mogą zostać przekazane do naszych partnerów handlowych. Sytuacja taka może się zdarzyć na przykład przy negocjacji ceny i potrzebie określenia kosztów usługi.

Jednocześnie Księgarnia „Bona" gwarantuje, że adresy nie będą wykorzystywane do komunikacji z użytkownikiem w celu innym niż określony powyżej. Ewentualna komunikacja w innych celach będzie się odbywać tylko za zgodą użytkownika.

Mogą Państwo bez żadnych konsekwencji odmówić zgody na wykorzystywanie przez Księgarnię „Bona" danych osobowych dla celów marketingowych. Przysługuje Państwu również prawo wglądu do podanych przez siebie danych osobowych i ich zmiany. W każdym momencie można wystąpić o wykreślenie danych z baz Księgarni i zaprzestanie ich dalszego wykorzystywania.

Numery IP

Podobnie jak większość serwisów, www.bonamedia.pl analizuje logi dostępowe
z informacjami o numerze IP użytkowników. Informacje uzyskane w ten sposób wykorzystywane są w celach administracyjnych i do badań statystycznych.

Podmioty zewnętrzne

Sklep internetowy www.bonamedia.pl nie zbiera danych osobowych od podmiotów trzecich, chyba że dane te są związane z realizacją umów i są przekazywane za zgodą zainteresowanych. Księgarnia Bona Media nie wysyła masowej niezamówionej korespondencji, w szczególności o charakterze reklamowym. Księgarnia Bona popiera wszelkie działania ograniczające zjawisko spamu w Internecie.

Newsletter

Dane uzyskane przez Księgarnię Bonę dzięki wypełnieniu przez użytkownika zamówienia na newsletter, używane będą wyłącznie do wysyłania informacji o nowościach, usługach i promocjach. Członkowie list mailingowych mogą w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania listów elektronicznych przesyłanych przez Księgarnię Bonę.

 

Niepożądane treści

Dbamy o to, aby nasz serwis nie zawierał treści sprzecznych z prawem polskim
i międzynarodowym, między innymi nawołujących do dyskryminacji rasowej, etnicznej bądź wyznaniowej. Serwis nie będzie także zawierać treści pornograficznych, niemoralnych bądź uważanych za nieetyczne.

 

Uwagi

Witryna www.bonamedia.pl może zawierać odsyłacze do innych witryn internetowych. Za politykę prywatności właścicieli tych witryn Księgarnia Bona nie odpowiada.

Pragnąc zapewnić Państwu najwyższy standard usług, informujemy o możliwości kierowania pytań i sugestii pod adres: ksiegarnia@bonamedia.pl